De namiddag van de tweede symposiumdag is gereserveerd van excursies. Om 13.30 uur vertrekken drie autobussen met als excursieleiders de heren W. Felder, P. Felder en P. Bosch. He eerste doel is de kalksteengroeve van de ENCI, waar iedere deelnemer voorzien wordt van een witte veiligheidshelm, om vervolgens gedurende twee uur in de immense groeve te kunnen rondkijken en verzamelen. Een brochure met Ethologische en stratigrafische profielen biedt hierbij de helpende hand, evenals de uitleg van de excursieleiders. Vervolgens wordt de tocht voortgezet naar de groeve NEKAMI bij Cadier en Keer. Onderweg ontlaadt zich een hevige regenbui en bij aankomst in de groeve blijkt de begaanbaarheid van het terrein ernstig te hebben geleden. Desondanks wordt weer ijverig gezocht, worden discussies gehouden en keert men bemodderd en beladen terug.