De avondzitting wordt geopend met een woord van welkom door Mr. Dr. C. J. M. A. van Rooy, Commissaris der Koningin in de provincie Limburg. Daarna houdt Prof. Dr. H. T. Waterbolk van het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Groningen een korte inleiding tot het bezoek aan de tentoonstelling ‘Vuursteenmijnbouw in de prehistorie’, die is ingericht in het Bonnefanten Museum te Maastricht. Vervolgens gaat het gezelschap naar dit museum waar aan de hand van foto’s, modellen, schetsen, vondsten en dia’s een beeld wordt gegeven van prehistorische vuursteenwinning in diverse landen van West-Europa en de toegepaste onderzoekingsmethoden. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerkig van het British Museum London, BAI Groningen, ROB Amersfoort en de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw. Tijdens de rondgang wordt een ontvangst aangeboden door het Bestuur van de Provincie Limburg.