De atomen, waaruit de materie die ons omringt is opgebouwd, zijn in het algemeen stabiel, dus niet radioactief. Uitzonderingen zijn de natuurlijke radioisotopen van kalium, radium, uraan en thorium. Het is echter mogelijk, stabiele atomen een kernreactie te laten ondergaan, waardoor deze atomen overgaan in andere, eventueel radioactieve, atomen. Deze kernreacties worden meestal als volgt schematisch weergegeven. waarbij: A = A (x, y) B atoom van het uitgangsmateriaal; x = deeltje wat met het uitgangsmateriaal reageert; y = deeltje of straling die bij de reactie vrijkomt B = reactieproduct.