Ongeveer twee jaar na het begin van de opgraving van de prehistorische vuursteenmijnen te Ryckholt – St. Geertruid werd op de storthoop, bestaande uit materiaal afkomstig uit de oude mijngangen en -schachten, op 18 juni 1966 een ongeveer vuistdikke, verkiezelde kalksteen gevonden, die over vrijwel het hele oppervlak slagsporen vertoonde. Dit was de eerste van de ongeveer 200 van dergelijke klop- of slagstenen, die tijdens de opgravingsactiviteiten gedurende de jaren 1964-1972 door de ‘Werkgroep voor Prehistorische Vuursteenmijnbouw’ van de afdeling Limburg van de Nederlandse Geologische Vereniging te Ryckholt – St. Geertruid zijn aangetroffen. Zie afb. 1. Dergelijke slagstenen zijn ook bekend van opgravingen van voor-historische vuursteenindustrieën uit andere europese landen, zoals België (LEFRANCQ & MOISIN, 1965), Polen, Engeland (o.a. RAINB1RD CLARKE, 1968), Denemarken (GRANTZAU, 1954) en Hongarije (FÜLOP, 1973). Ook te Ryckholt – St. Geertruid werden tijdens vroegere onderzoekingen dergelijke slagstenen, veelal uit vuursteen of gesteenten van erratische herkomst bestaand, in relatie met de vuursteenmijnbouw gevonden (o.a. SERVAIS & HAMAL NANDRIN, 1929).