Pseudo-artefakten vormen een, om zo te zeggen, oeroud probleem in de archeologie, waarover vele duizenden publikaties zijn verschenen. Het is dan ook bijna uitgesloten over dit onderwerp nog iets nieuws te berde te brengen. Helaas duidt dat er in dit geval op, dat het een zeer lastig onderwerp betreft. Het ziet er bovendien niet naar uit, dat de kwestie spoedig uit de wereld geholpen zal zijn. Nog elk jaar verschijnen er artikelen waarin pseudo-artefakten of eolieten ten tonele worden gevoerd (b.v.: Itermann, 1970).