In een grote ruimte naast de aula scharen de deelnemers zich rond een aantal brokken vuursteen en kijken vol belangstelling naar drie 'prehistorische ambachtslieden’; Dr. M. Newcomer, F. Horbach en J. Janssens. Beide laatstgenoemden zijn leden van de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw. De demonstranten gaan ijverig aan het werk en na ruim 15 minuten wordt het eerste resultaat getoond: een fraaie vuist bijl. Applaus!