De ochtend van de laatste symposiumdag vereist een tijdig reveille, want om 8.30 uur vertrekken drie autobussen naar het Savelsbos tussen Ryckholt en Sint Geertruid voor een bezoek aan de opgraving van de prehistorische vuursteenmijnen. De heren Hensgens, Janssens, Roos, Rensma, Simons, Meissen, Orbons, de Koning en Rademakers, leden van de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnen leiden het grote gezelschap in groepjes van tien door de 150 m. lange ondergrondse verkenningsgalerij, waar iedereen ruimschoots de tijd heeft om te kijken en te vragen.