Reeds lang zijn in Zuid-Limburg en het aangrenzende gebied vondsten bekend van ruwe- en geslepen bijlen die gemaakt zijn uit een type grofkorrelige vuursteen afkomstig uit de Maastrichtse kalksteen. Tot 1970 waren de werkplaatsen waar deze bijlen gemaakt werden niet bekend. Daar de verbreiding van deze vuurstenen zowel stratigrafisch (fig. 1) als regionaal (fig. 2) beperkt is tot enkele kleine gebieden, moest het mogelijk zijn deze op te sporen. In de collectie van Pater Wakkers, aanwezig in het streekmuseum te Valkenburg, bevindt zich een aantal van deze bijlen, die allemaal afkomstig zijn uit de omgeving van Valkenburg. Verder verzamelde de heer Van der Linden, te Heer-Maastricht, in de loop van enkele jaren veel vondsten in de omgeving van Valkenburg. Naast een aantal bijlen verzamelde hij ook vele duizenden afslagen van dit type vuursteen. Nadat in het voorjaar van 1970 in de omgeving van Valkenburg de eerste plaatsen ontdekt waren waar dit type vuurstenen gedolven en bewerkt werden is het gehele verbreidingsgebied systematisch onderzocht en konden op de volgende plaatsen een of meer exploitatiepunten en of werkplaatsen aangewezen worden;