Namens de symposium deelnemers richt Prof. Dr. E. Voigt zich tot de organisatoren. Hij heeft een duidelijk beeld van de voorbereidende werkzaamheden en zegt een zeer grote bewondering te hebben voor het werk dat is verricht. Het symposium was zeer goed georganiseerd, had een goed verloop, bracht veel deskundigen en belangstellenden samen, iedereen voelde zich opgenomen in de kring, er werden vele contacten gelegd. Hij spreekt namens allen een woord van dank aan hen die dit symposium mogelijk maakten. Ing. F. Engelen, als voorzitter van dit symposium roept alle medewerkers op zich naast hem te scharen om het applaus van dank in ontvangst te nemen. Dan is het de taak van dhr. F. Kraayenhagen, als voorzitter van de Commissie van Voorbereiding dit tweede internationaal te sluiten. Hij wijst op de prettige en vriendschappelijke sfeer die er heerste, op de vele contacten tussen diverse wetenschappelijke disciplines, hetgeen tot een goede verdere internationale samenwerking kan leiden. Hij memoreert de hulpvaardigheid van diverse inleiders die lezingen van afwezige collega’s overnamen en hoopt allen weer te zien op het 3e internationale symposium over enkele jaren.