In het verslag betreffende het Eerste Internationaal Symposium over Vuursteen, 26-29 april 1969 te Maastricht (Grondboor en Hamer, no. 3, 1971, pag. 101) is een overzicht weergegeven van plaatsen waar prehistorische (vuur)- steenwinning heeft plaats gevonden. Het hierna volgende nieuwe overzicht is aan de hand van verdere gegevens bijgewerkt tot de stand van december 1975. Dank zij correspondentie met mevr. E. Bacskay-Budapest en de heren J. Lech-Warschau en G. de G. Sieveking-London, alsmede door het raadplegen van publicaties van Prof. Dr. E. Schmid-Basel, kon deze lijst aanmerkelijk worden uitgebreid. Bij literatuur-onderzoek, vooral als het gegevens van oudere datum betreft, is het vaak moeilijk perceelnamen en namen van gemeenten te vergelijken met recente gegevens. Dit kan tot verdubbeling van vindplaatsen leiden. Ook blijken vroeger genoemde vindplaatsen bij een nieuw onderzoek niet meer te vinden of twijfelachtig te zijn. Een hernieuwd en diepgaander onderzoek is op deze