Gedurende de laatste jaren zijn verschillende personen en instellingen begonnnen met een onderzoek van de vuursteen, die ontgonnen werd in Ryckholt-St. Geertruid. Hierbij maakt men gebruik van vuurstenen uit verschillende ontsluitingen. Dergelijk onderzoek moet uiteraard kunnen steunen op betrouwbare correlaties tussen de ontsluitingen. Lithologische verschillen tussen de diverse ontsluitingen, maakten het mogelijk verschillende meningen te hebben omtrent de correlatie van de vuursteenlagen.

Staringia

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P.J. Felder. (1981). Correlatie van de ontgonnen vuursteenlagen uit Ryckholt-St. Geertruid met vuursteenlagen uit de type-lokaliteiten, door middel van meso-fossielen. Staringia, 6(1), 28–30.