Excursie per bus naar geologische en archeologische bezienswaardigheden in Zuid-Limburg, België en Duitsland. Bezocht werden de groeve van de cementfabriek C.B.R. Noord (61H-19) te Lixhe in België; de verbreding van het Albert Kanaal bij Lanaye (61H-36) in België; de groeve van de cementfabriek ENCI (61F-19) St. Pietersberg, Maastricht; de prehistorische vuursteenwinning en vuursteenwerkplaatsen op de Lousberg bij Aken (W. Duitsland) en twee plaatsen van prehistorische vuursteenwinning in dagbouw bij Valkenburg.