In het Natuur-Historisch Museum te Maastricht waren de symposium deelnemers de gasten van Dr. D. Montagne, directeur van het museum, voor een officiële ontvangst. Namens het Provinciaal Bestuur van Limburg sprak Prof. Dr. J. Cremers, commissaris van de Koningin, de aanwezigen toe. Daaraanvolgend bestond het programma uit drie onderdelen: – demonstratie van vuursteenbewerking, door de heren M Newcomer (London), J. Weiner (Köln) en F. Horbach en J, Janssen van de N.G.V. afd. Limburg. – doorlopende voorstelling van de film "The experiment Grimes Graves – expositie "Vuursteen geologisch bekeken", met daarnaast een kleine tentoonstelling over de opgraving Rijckholt-St. Geertruid.