De deelnemers aan het symposium brachten een bezoek aan de geconserveerde opgraving van de prehistorische vuursteenmijnen te Rijckholt-St. Geertruid. Zijne Excellentie Staatssecretaris G.C. Wallis de Vries van het Ministerie van C.R.M. opende de onderzoek-galerij door het doorsnijden van het lint. Hierbij maakte hij gebruik van een vuurstenen mes dat hem door de zoon van dhr. W. Felder werd aangeboden.