De zuidrand van het (Belgische) Massief van Brabant wordt gekenmerkt door een keten van vulkanen. In het midden en westen dateren deze uit het Boven-Ordovicium en begin-Siluur. Op grond van overtuigende bewijzen moet dit vulkanisme zijn ontstaan door een subductie van oceanische bodem onder een continentaal gebied, zijnde het Brabant-deel van het Anglo-Brabant-microcontinent. Dit vulkanisme heeft voornamelijk een dacietisch karakter gehad.