Het bestuur van de Nederlandse Geologische Vereniging spreekt met genoegen haar waardering uit voor het enorme werk verricht door de leden van de Werkgroep Cephalopoden. Het idee om een publicatie ter hand te nemen waarin zichtbaar wordt gemaakt wat een groot aantal van haar leden in de loop der jaren op dit onderdeel met veel ambitie in en op onze bodem hebben gevonden verdient veel lof. In het begin van de negentiger jaren ontmoette ik in de koffiekamer van het toenmalige Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden dr. Cor Winkler Prins en dr. Philip (Flip) Hoedemaeker die mij adviseerden te specialiseren. De keuze viel niet op de specialiteit van Cor, brachiopoden, die moest je openzagen voor een goede determinatie, doch op ammonieten, het specialisme van Flip.