D (diameter van de hele ammoniet) – H (windingshoogte van de buitenwinding) – B (breedte van de buitenwinding en N (diameter van de navel) zijn de grootheden welke bij ammonieten worden gemeten en alleen in de vorm van verhoudingen zijn deze getallen bruikbaar. Middels hoofdletters worden de millimeters aangegeven en middels de kleine letters de verhoudingen in procenten.