Wij werken al jaren samen om te proberen met afbeeldingen. in combinatie met eenvoudige teksten, landschappelijke fenomenen vast te leggen op een voor iedereen toegankelijke manier. Onze veelzijdige interesse en jarenlang fotograferen heeft een grote verzameling foto’s opgeleverd. We zijn daardoor regelmatig in staat om te monitoren, met andere woorden van één plaats vergelijkingen in de tijd te maken. Toen we dit jaar van Henk Kloosterman enkele oude opnamen van het Van der Lijnreservaat uit de collectie van het Museum Schokland ter beschikking kregen, groeide al snel het plan om eens te onderzoeken of we de locaties in het terrein terug konden vinden. Bijgaand de resultaten van onze zoektocht.