De auteurs hebben een overzicht geschreven over mineralen die in Nederland voorkomen. Het boek bevat een viertal hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft de vraag welke systematiek moet worden gehanteerd. Met andere woorden: ‘Wat is eigenlijk een mineraal?’. De inleiding vermeldt dat de International Mineralogical Association (IMAl de definitie van de mineraloog NickeKI995J hanteert: “Een mineraal is een element of een verbinding, normaal gesproken in kristallijne toestand en door geologische processen ontstaan”. De auteurs hebben deze definitie overgenomen en zich derhalve bewust beperkt tot die mineralen die daadwerkelijk in Nederland zijn ontstaan. Zij hebben de mineralen die op diverse wijzen in Nederland zijn aangevoerd (ijstijden, rivieren, etc.) buiten beschouwing gelaten. Ook lieten ze buiten beschouwing die mineralen die zijn ontstaan in een omgeving die door de mens is ingericht.