Oranjezon is een kalkarm duingebied van ongeveer 400 ha aan de noordkust van het Zeeuwse Walcheren waar vroeger drinkwater werd gewonnen. Het gebied is onderdeel van het natuurmonument ‘De Manteling van Walcheren’ (Afb. 2). Oranjezon maakt niet alleen deel uit van een natuurmonument, maar is ook een ‘waardevol aardkundig gebied’ (Afb. 3). Het is als zodanig gekenschetst door Alterra, Wageningen UR en de Directie Kennis van het Ministerie LNV. Oranjezon wordt mogelijk eind 2008 door de provincie Zeeland uitgeroepen tot Aardkundig Monument.