De Commissie Van der Lijn, Doelens en Hellinga heeft besloten dit jaar de P. van der Lijnonderscheiding toe te kennen aan Jan Faber, een eminent amateurgeoloog uit Giekerk. Hij mag zich aansluiten bij een rij voorgangers die ieder van grote betekenis zijn (geweest) voor de geologie in Nederland. Hun namen zijn: A.P. Schuddebeurs (1983), H.W. Oosterink (1984), L.W. Hordijk (1987), D. Mol (1988), J.W.M. Jagt (1989), J.H. Römer (1991), W. van der Brugghen (1995), F. Rhebergen (1999), H. Steur (2001), K. Post (2003), H. Bongaerts (2004.), F. van Nleulande (2005) en A.J.G. Verhaard (2007; Afb. 1).