Bodemdaling in veengebieden is al lange tijd een groot en bekend probleem. Het grootste deel van de bodemdaling wordt veroorzaakt door oxidatie van organische stof. Om duurzaam ruimtelijk beleid te kunnen ontwikkelen om bodemdaling tegen te gaan is het belangrijk om over actuele gegevens te beschikken van de huidige bodemgesteldheid. De provincie Utrecht heeft hiervoor als eerste provincie in Nederland een nieuwe bodemkaart voor haar veengebieden laten maken. Uiteen vergelijking tussen de oude en de nieuwe bodemkaart blijkt dat in de afgelopen tientallen jaren het areaal veengronden en moerige gronden is afgenomen. Naast de bodemkaart zijn er ook twee afgeleide kaarten gemaakt waarop de ligging van de kwetsbare gebieden voor bodemdaling in de provincie Utrecht is weergegeven.