De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd (Saalien). Rond 1840 is een sleuf van plaatselijk meer dan 15 meter diep gegraven ten behoeve van de aan te leggen spoorlijn Utrecht-Arnhem (Afb. 1). Daarna heeft de spoorwegmaatschappij ten zuiden van de spoorlijn een zanderij gemaakt waarin tot voorjaar 2002 zand is gewonnen. Tijdens het graven waren er regelmatig prachtige profielen in de groevewanden te zien. Dat is voorbij, maar van zo’n 800 resterende zwerfstenen is een mooi zwerfsteneneiland gemaakt. Veel binnen- en buitenlandse onderzoekers hebben de zanderij al vanaf de 19e eeuw bezocht. In 1999 is het zwerfsteneneiland benoemd tot Aardkundig Monument. In feite is het een heel oud excursiepunt en monument dat afgestoft is en sterk uitgebreid.