Tijdens een vakantie in Zuidwest-Friesland in augustus 1974 werd een kleine, ondiepe zandafgraving achterin het Rijsterbos meermalen samen met ir. J.C. Cnossen bezocht en bestudeerd. Het lijkt schrijver zinvol om dit summiere onderzoek, in een streek waar geen andere zandgroeven zijn, te publiceren. Het gaat hierbij voornamelijk om een uitwerking van veldboeknotities. Locatie van de afgraving in het Rijsterbos Rijs, Gaasterland; topografisch kaartblad 15E (1:25.000); coörd. ± 161. 15/541.25. Afbeelding 1 toont een verticaal ZO-NW profiel met een lengte van 10 m en een hoogte van 2 m. De afzettingen en verschijnselen zijn met I t/m XI aangegeven; de beschrijving van het profiel is in deze volgorde.