Bontzandsteen is meer dan alleen maar een rode zandsteen. In Duitsland is het nog steeds een lithostratigrafische eenheid waarin een bonte verscheidenheid aan kleuren en sedimenten voorkomt. In dit artikel staan we stil bij die verschillende bontzandsteenafzettingen en de omstandigheden die een rol gespeeld hebben tijdens het ontstaan ervan. Daarnaast bespreken we een aantal locaties waar de bijzonderheden van de bontzandsteen nader bekeken kunnen worden. Bontzandsteenafzettingen zijn tijdens het Trias afgezet in een groot vastelandsbekken dat als het Germaanse Bekken bekend staat. Dit bekken omvatte destijds grote delen van Midden-Europa. In die tijd waren zo goed als alle continenten op aarde verenigd tot het supercontinent Pangea. Dit supercontinent lag voor een belangrijk deel op het zuidelijk halfrond. Het Germaanse Bekken lag dus veel zuidelijker dan tegenwoordig, ongeveer op de breedtegraad van het huidige Noord-Afrika.