De ecopassage onder de Rijksstraatweg (N225) tussen Eist en Rhenen, vlak na het einde van de bebouwde kom van Eist, laat een merkwaardige ontsluiting van smeltwaterafzettingen (sandrs) zien. De zanden en grinden zitten tegen de betonnen palen aangeplakt die de weg boven de passage ondersteunen. Dit vreemde verschijnsel wordt veroorzaakt door de manier waarop de palen zijn gemaakt: eerst zijn gaten in het zand geboord die vervolgens zijn volgestort met cement. Hierbij is het cement in het zand getrokken waardoor het zand aan de palen vast zit ‘gelijmd’. In het zand zijn prachtige sedimentaire structuren te zien die kenmerkend zijn voor de fluvioglaciale omstandigheden waaronder ze zijn afgezet.