In 2006 nr 1 heb ik me als nieuwe hoofdredacteur aan u voorgesteld. Het leek me wel gepast me nu, bij mijn vertrek, even af te melden. Het was mijn bedoeling om uiterlijk eind 2011 op te stappen. Omdat ik echter nu geen overeenstemming met het bestuur kon bereiken over continuering van onafhankelijkheid in bedrijfsvoering én inhoud, stop ik er nu mee. De inactiviteit van het bestuur op inhoudelijk en financieel gebied en het regelmatig niet nakomen van afspraken door bestuursleden met mij, vormden al enige tijd de dieper liggende oorzaak voor mijn besluit.