De Needse Berg is een kleine stuwwal in het noordelijk deel van de Achterhoek. Deze 15 m hoge heuvel maakt deel uit van een complex van stuwwallen dat gevormd is tijdens de voorlaatste ijstijd. Er is veel onduidelijk over de exacte ontstaanswijze van dit complex en vooral over de volgorde waarop de verschillende stuwwallen gevormd zijn. De Needse Berg vertegenwoordigt in dit grotere geheel een speciaal puzzelstukje vanwege zijn centrale ligging tussen de duidelijke tongbekkens van het IJsseldal en het Nordhorn Bekken. Hierdoor kan de Needse Berg interessante informatie opleveren over de glaciale geschiedenis van Oost-Nederland. Een ander interessant aspect van de Needse Berg is het voorkomen van klei die er door de Rijn is afgezet, tijdens het Holsteinien-interglaciaal of het Laatste interglaciaal van het Cromerien. De Needse berg is vooral bekend om de winning van deze 'Needse Klei’ en het klassieke ‘Needien’ interglaciaal (Van der Vlerk & Florschütz, 1950) dankt haar naam dan ook aan de klei-ontsluitingen in deze stuwwal. Rijnkleien uit vroegere interglacialen zijn in Nederland slechts op weinig plekken bewaard gebleven en zijn zeldzaam ontsloten. Daarom is de Needse Berg niet alleen een belangrijke plek voor de Saalien ijstijd, maar ook voor de geschiedenis van de Rijn van vóór het Saalien.