De Krijtkust bij Cap Blanc Nez, iets ten zuidwesten van Galais (Frankrijk), is bij fossielenverzamelaars alom bekend. Het is een ideale locatie om fossielen te verzamelen uit een prachtige, vrijwel ononderbroken, opeenvolging van mariene afzettingen vanaf het Aptien/Albien tot en met Boven-Krijt. Vele, vele fossielen zijn hier opgeraapt; waarbij vooral de ammonieten, zee-egels en haaientanden begerenswaardig zijn. Diverse publicaties geven een uitgebreid overzicht van de toenmalige fauna en een evenredig spectrum aan vondstmogelijkheden weer. Tot nu toe ben ik echter nergens de vermelding van een vertegenwoordiger der rudisten tegengekomen. Deze bijdrage is dan ook bedoeld als vondstmelding van een rudist (Afb. 1) uit het Onder-Cenomaan bij Cap Blanc Nez en een poging anderen attent te maken op fossiele overblijfselen van deze opmerkelijke diergroep.