Op 80 kilometer ten noordwesten van Den Helder, in blok K-9, is het zout van een koepel wel heel erg omhoog gevloeid. De bovenkant van de bedekkende gipshoed ligt hier op een diepte van minder dan twee meter onder het zeebodemoppervlak. Dankzij seismisch onderzoek en enkele ondiepe boringen laat een doorsnede door de zoutkoepel goed zien hoe de lagen, die het zout ooit bedekten, omhoog en aan de kant zijn geduwd en vervolgens door erosie zijn verdwenen. Tijdens het onderzoek door oliemaatschappijen naar voorkomens van aardgas en -olie in het Nederlandse deel van de Noordzee, verscheen er in blok K-9 op 80 kilometer ten noordwesten van Den Helder een fraaie zoutkoepel op de registraties. Een aantal seismische profielen kruisen deze zoutkoepel van oost naar west en van zuid naar noord en geven veel detail van de zoutkoepel en de door het zout opgeduwde formaties weer. Met behulp van diepe boringen die door oliemaatschappijen in de omgeving zijn uitgevoerd is de ouderdom van deze formaties vastgesteld. De waterdiepte is boven de zoutkoepel ca. 37 meter. Elders in dit nummer wordt het proces van het ontstaan van zoutkoepels besproken (Chris Spiers).