Steenzout komt in enorme hoeveelheden voor in de Nederlandse ondergrond. Het is miljoenen jaren geleden afgezet door verdamping van zeewater. Zout komt niet alleen in sedimentaire lagen voor, maar ook in verdikte kussen- en pijlerstructuren (diapieren). Dit is het gevolg van zouttektoniek. Winning van het ondergrondse zout door oplosmijnbouw maakt Nederland een van de grootste zoutproducenten ter wereld. Zout is niet alleen een belangrijke grondstof maar speelt bovendien een belangrijke rol voor onze gasvelden. De steenzoutvoorkomens in Nederland vormen namelijk vaak de afsluitende laag of de structurele 'trap' die voor de ophoping van aardgas heeft gezorgd. Door het steenzout konden dus onze gasvelden ontstaan. Verder biedt steenzout een buitengewoon geschikt medium om ondergrondse cavernes of holtes in te maken. Deze cavernes kunnen gebruikt worden voor opslag van aardgas, aardolie en andere energiedragers, of voor de opslag van afvalstoffen.