Het voorkomen, de samenstelling en de dikte van Zechstein steenzoutlagen en ook de ligging en hoogte van zoutdomes in de Nederlandse ondergrond is goed bekend. Daar staat tegenover dat van een mogelijke relatie tussen deze zoutlagen en zoutdomes en eventuele (Laat-) Kwartaire oppervlaktevormen en processen juist niet zo veel bekend is. In deze bijdrage willen we wat dieper op deze mogelijke relaties ingaan.