Nederland kent, zoals veel andere landen, een lange geschiedenis van zoutwinning en -handel. In de Middeleeuwen is het zout op arbeidsintensieve manieren uit eigen bodem gewonnen. Vervolgens vond eeuwenlang import plaats en werd het zout hier bewerkt in zoutziederijen. Dankzij de vondst van steenzout in Oost-Nederland werd, vanaf het begin van de twintigste eeuw, de winning weer in eigen land gedaan.