Meer dan 55 jaar geleden is het Geologisch Reservaat ‘P. van der Lijn’ gesticht. Bij de aanleg van de Noordoostpolder in 1942 viel ten noorden van Urk een uniek gebied droog met twee bijzondere keileemtypen en bezaaid met zwerfstenen. Kort na het droogvallen werd het gebied bezocht door amateurgeologen, waaronder de nestor van de Nederlandse zwerfsteengeologie Pieter van der Lijn. Zij onderkenden de bijzondere waarde en drongen er bij de voormalige Natuurbeschermingsraad, waarvan ook Jac. P. Thijsse deel uitmaakte, op aan ten minste een deel van het gebied te behouden. Mede dankzij de directeur van de Noordoostpolderwerken en Staatsbosbeheer is medio 1954 een terreingedeelte van ongeveer 6 ha tot geologisch reservaat verklaard. Het Urkerbos is sinds 1994 in beheer bij Het Flevo-landschap. Nieuwe en oude gegevens over dit gebied zetten we in dit artikel nog eens op een rijtje.