De Gesteentetuin van Het Flevo-landschap ligt in het Schokkerbos op het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder (NOP). Schokland is een in het Holoceen gevormd veeneiland met in het Noordwesten, waar de gesteentetuin ligt een kern van Pleistocene keileematzettingen. Keileem is een morene, een glaciale afzetting uit de voorlaatste ijstijd. Deze resistente afzetting vormt de kern van Schokland, waar later het veen tegen en overheen kon groeien. Het langwerpige eiland heeft een oppervlak van 150 hectare, is van Noord naar Zuid A km lang, en 100 – 500 meter breed. Hoewel het eiland na de drooglegging gedaald is door inklinking van het veen, is het nog steeds in het landschap als een verhoging zichtbaar. De omringende akkers liggen op -2 tot -5 meter, het eiland zelf op ongeveer 0 meter NAP. Schokland is opgenomen in de Werelderfgoed lijst van de UNESCO.