Wie dacht dat je voor grote trilobieten in Noord Amerika of Afrika moet zijn heeft het mis. In 1912 vond professor Etienne Asselberghs van de Katholieke Universiteit Leuven tijdens een prospectie in de Belgische Ardennen een 3A cm lange trilobiet. Een unieke vondst, want bijna een eeuw later is er nog altijd maar één compleet exemplaar bekend van Europa’s op één na grootste trilobiet. Ook de andere trilobieten die in de omgeving van deze reus werden gevonden, blijken een bijzonder aspect te hebben. In de volgende tekst wordt de meest recente classificatie van trilobieten aangehouden (zie Tabel 1). Deze is te complex om hier kort te behandelen, maar is in haar volledigheid na te lezen op de bekende website van Sam Gon III (A guide to the orders of trilobites).