Het eerste deel over aardkundige excursiepunten van het Nationaal Landschap Winterswijk – geologisch ook wel het Oost-Nederlands Plateau genoemd – ging over Triasafzettingen in de gemeente Winterswijk (Oosterink, 20101. In dit tweede gedeelte komen Jura, Krijt en Paleogeen aan bod. In het laatste (nog te verschijnen) deel zullen Neogene afzettingen worden behandeld. Jura-afzettingen zijn in de ondergrond, en hier en daar aan het aardoppervlak vertegenwoordigd door afzettingen uit Lias en Dogger. Uit het Vroeg-Krijt komen afzettingen van Aptien- en Albien-ouderdom aan de oppervlakte voor, en van het Laat-Krijt zijn dat afzettingen uit het Cenomanien. Uit het Paleogeen is voornamelijk Oligocene klei aanwezig. Niet alle formaties zijn in het huidige landschap goed zichtbaar. Vaak zijn ze op natuurlijke wijze ontsloten, zoals in beken. Ook zijn deze afzettingen net onder het maaiveld te vinden. Alleen bij graafwerkzaamheden zijn de oude afzettingen dan duidelijk waarneembaar.