De Dollard is een overgangsgebied van zee naar land, De kenmerken van een getijdengebied en allerlei erosie- (onder andere kwelderklifjesl en sedimentatieverschijnselen (zoals aanslibbing) zijn er goed te bekijken. De Dollard is ontstaan nadat vanaf de \U‘ eeuw door een aantal catastrofale overstromingen de zee bezit van het gebied nam. Later werd na aanslibbing en door inpoldering weer een groot deel van het land teruggewonnen. Tegenwoordig is de Dollard nog zo’n 100 vierkante kilometer groot. De Dollard strekt zich uit van de monding van de Eems in Duitsland tot aan de Punt van Reide in Nederland. Voor dit excursiepunt wordt het gebied zowel van de Nederlandse als van de Duitse kant bekeken.