De eerste twee delen over aardkundige excursiemogelijkheden in het Oost-Nederlands Plateau rond Winterswijk gingen over Trias, Jura, Krijt en Oligoceen ontsluitingen. Dit derde en laatste gedeelte betreft Neogene (23 – 2,6 miljoen jaar geleden) en Kwartaire (2,6 – 0 miljoen jaar geleden) ontsluitingen en bijzonderheden in het landschap. Het Mioceen, Plioceen, Pleistoceen en Holoceen rondom Winterswijk komen aan de orde. Er is een keuze gemaakt uit de vele aardkundig interessante plekken. Voor een uitgebreidere toelichting kunt u de (hier slechts beperkt) genoemde literatuur raadplegen. Over het Winterswijkse Mioceen is veel geschreven. Van oudsher is bijvoorbeeld de Midden-Miocene ontsluiting Stemerdinkbrug bekend in de Boven-Slinge beek in de buurtschap Brinkheurne. Vele (bekende) geologen, paleontologen en natuurliefhebbers hebben sinds de jaren twintig van de vorige eeuw hier hun eerste stappen gezet in de wereld van de aardwetenschappen. Vandaag de dag is deze plek niet meer toegankelijk en waarschijnlijk door de meeste mensen ook niet meer exact terug te vinden. De brug waarnaar Stemerdinkbrug is genoemd bestaat al lang niet meer. De stenen brug over de Boven-Slinge in de buurt van boerderij Stemerdink ligt op een heel andere plaats.