Vindplaatsen van Jura-planten zijn niet dik gezaaid in ons deel van de wereld. In Noord-Yorkshire in Engeland is de flora van de Midden-Jura goed bewaard gebleven, maar verder is er in de ons omringende landen weinig op dit gebied te vinden. Gelukkig zijn in de omgeving van Bayreuth (Franken, Duitsland) de lagen uit de onderste Lias goed ontsloten. Deze lagen worden ook wel aangeduid als de “Plantenzandsteen”.


Additional Files
568545.jpg Cover Image , 20kb