De Amstel in Amsterdam is misschien wel de meest bezongen en bekende rivier van Nederland. Merkwaardigerwijs is er. aardkundig gezien, niet zo veel van bekend. Waarschijnlijk omdat er van de loop door Amsterdam zo moeilijk aardkundige gegevens verkregen kunnen worden. Er staat overal bebouwing en er zijn vele meters zand op een deel van de Amstel en het omliggende veengebied opgebracht. Vanuit andere disciplines, zoals geschiedenis en historische geografie, zijn er daarentegen wel theorieën gepubliceerd over de loop van de Amstel door Amsterdam. Zo zou het min of meer rechte stuk van de Amstel in Amsterdam, gelegen tussen de Berlagebrug en de Blauwbrug (Stopera), zijn gegraven en zou de Amstel mogelijk een loop via de Watergraafsmeer naar de Zuiderzee hebben gehad (de Baar, 2007). Volgens de Bont (2008, 2009) zou de Amstel vóór het graven van dit rechte stuk uit twee delen hebben bestaan, gescheiden door een waterscheiding. Het noordelijke deel zou vanaf de Blauwbrug via Waterland naar het noorden hebben gestroomd, en het andere deel vanaf de Watergraafsmeer naar het zuiden. Tenslotte zou volgens Carasco-Kok (2004) de Amstel mogelijk vanaf de Stopera via de Zwanenburgwal en langs de Montelbaanstoren naar de Zuiderzee (Almere) hebben gestroomd.