De duinen langs de Nederlandse kust zijn in geologisch en geochemisch opzicht geen continuüm. Het duinzand verandert op bepaalde plaatsen vrij plotseling van karakter. Dit is bijvoorbeeld het geval ter hoogte van Bergen (NH). Ook in Zuidwest-Nederland doen zich opvallende verschillen voor in het duinzand, die te maken hebben met de geologie van het kustgebied. Dit artikel geeft een korte samenvatting van een onderzoek naar de fysische en geochemische verschillen in dit duinzand, als onderdeel van een studie naar landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden (van Haperen, 2009).