‘Biogene’ zanden van exotische stranden, vol foraminiferen, zeeegelstekels en schelpjes, zijn voor de zandverzamelaar natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar ook veel dichter bij huis zijn zanden met minuscule fossieltjes te vinden: de slakjes uit het zand van het Steinheimer Becken in Duitsland zijn even ‘sexy’ als de koraalfragmenten in het strandzand van de Bahamas. Het Steinheimer Becken ligt in het oosten van de Schwabische Alb, ongeveer 7 km ten westen van Heidenheim an der Brenz. Dit bekken is ontstaan door een meteorietinslag die 14,7 miljoen jaar geleden, tijdens het Mioceen plaatsvond. Een meteoriet barstte toen bij het binnenkomen van de dampkring uiteen. Eén fragment met een diameter van 1.000 meter sloeg in, en vormde het Nördlinger Ries. Een tweede fragment, van ongeveer 100 meter in doorsnee, stortte op korte afstand neer, met als gevolg een krater van 3.400 meter in doorsnee, die het Steinheimer Becken vormde.