Voor het vinden van gesteenten, ontstaan door contactmetamorfose, hoeft men niet ver van huis, naar gebieden met stollingsgesteenten te gaan. Vrijwel dagelijks worden in ons land prachtige, grillig gevormde structuren in de bodem gevormd door blikseminslagen: zogenoemde fulgurieten, ook wel fossiele bliksems of bliksembuizen genoemd. Ze ontstaan door aaneenkitting van zandkorrels, die door de hitte van de bliksemstraal zijn gesmolten; een typische vorm van ‘contactmetamorfose’ dus. Jaarlijks vinden er in ons land minstens 100.000 blikseminslagen plaats (Zweers, 2006). Dat is iets meer dan 2 per km2. NASA heeft met behulp van satellietwaarnemingen het aantal blikseminslagen, dat per jaar per km2 op aarde plaatsvindt, in kaart gebracht en ons land is in het NASA-overzicht met blauw aangegeven; dat houdt in: 1 tot 2 inslagen per km2 per jaar. Dat komt redelijk overeen met de door Zweers opgegeven aantallen. Een van de gebieden waar de meeste inslagen op aarde plaatsvinden is Centraal Afrika met een aantal van meer dan 50 per km2 per jaar!