Wanneer we al het zand van de wereld bij elkaar zouden schrapen, zou het overgrote deel hiervan uit kwarts en andere mineralen bestaan. Een gedeelte zal een mengsel zijn van mineralen en biogeen materiaal. Een veel kleiner gedeelte zal uit een puur biogeen mengsel bestaan, bv. een opeenhoping van koraalfragmenten of stukjes van kalkalgen, skeletdeeltjes en naalden van zee-egels en de kalkskeletjes van bryozoa (mosdiertjes) en foraminiferen (gaatjesdragers). Over vertegenwoordigers van deze laatste groep in strandzanden gaat het in deze bijdrage.