Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer nr. 4/5-2012. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nummer 6 kan vóór 22 oktober 2012 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, Bongerd 180, 8212 BK Lelystad, secretariaat@geologischevereniging.nl