Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer nr. 1-2013. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nummer 2 kan vóór 11 maart 2013 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, Bongerd 180,8212 BK Lelystad, secretariaat@geologischevereniging.nl