Nederlandse Geologische Vereniging. Bijlage van Grondboor & Hamer nr. 2-2013. Kopij voor de ‘Mededelingen’ van nummer 3 kan vóór 20 mei 2013 worden gezonden aan P.W. van Olm, secretaris van de NGV, Bongerd 180, 8212 BK Lelystad, secretariaat@geologischevereniging.nl