Plaatselijk zijn de grofkorrelige kalkstenen van Laat-Krijt ouderdom (laat-Maastrichtien, circa 67-66 miljoen jaar geleden) in Zuid-Limburg en het aangrenzende Belgisch-Duitse gebied uitermate rijk aan mosdiertjes (Bryozoa; ordes Cyclostomata en Cheilostomata). De teller stond een aantal jaren geleden op circa zeshonderd soorten, maar het zijn er ongetwijfeld nog veel meer. Helaas moeten we vaststellen dat bryozoën ‘het niet goed doen’ bij verzamelaars. Uiteraard bestaan er wel uitzonderingen op die vuistregel, maar die zijn op de vingers van één hand te tellen. Het gaat daarbij meestal om uitzonderlijk goed bewaard gebleven materiaal of om soorten die de aandacht trekken op basis van hun grootte. Hier voegen we nog een ander apart geval toe: een mosdiertje op stelten. Hoewel die stelten eerder gemeld zijn voor de soort Ubaghsia reticulata, illustreert ons voorbeeld de directe aanhechting op een verharde kalksteenbodem, om precies te zijn in een graafgang.

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.M.W. Jagt, M.J.M. Deckers, & J.W. Stroucken. (2014). Een mosdiertje op stelten. Ubaghsia reticulata uit het Laat-Krijt van de Sint-Pietersberg, Maastricht. Gea, 47(4), 107–109.