Op de laatste bestuursvergadering is het ...winterprogramma voor het komende seizoen behandeld. Vòòrhet begin van de vakantie zullen de leden nog eenmaal deel kunnen nemen aan een plezierig buitengebeuren": een excursie naar de dijken van Zuidelijk-Flevoland. Op zaterdagmorgen a.s., 15 juni,. In september begint het winterseizoen met een terugblik op de (vogel) vakantie en vervolgens hoopt de vogelwerkgroep de leden steeds op de 4e donderdag van de maand, opmerkelijke avonden te bieden met films van Jo van Dijk, een bijeenkomst met als inleider prof. dr. K.H.Voous, met "werkbijeenkomsten" , excursies en ....weekenden. Een meer gedetailleerd overzicht treft U op het volgende blad aan.